Jeruzalémské Staré Město je starobylá část Jeruzaléma, obklopená hradbami

Hradby  byly vybudovány v období vlády osmanské říše v Izraeli. Stavební práce hradeb probíhaly v letech 1535 – 1538. Nejstaršími dokumenty, zmiňujícími jméno Jeruzaléma jsou egyptské klatebné nápisy z 19. a 18.stol.př.n.l.

Izraelská tradice pak slovo Jeruzalém vykládá jako město pokoje (hebrejsky ir šalom).

Vznik města a období prvního chrámu

Jádro Jeruzaléma vzniklo v eneolitu na vyvýšenině, která je dnes nazývána jako město Davidovo. Proměna z přechodného sídliště v regulérní město se udála v 19 stol.př.n.l ve 14. stol. př. n. l. byl již Jeruzalém opevněným a důležitým Kanaánským městem.

Podle biblických zpráv bylo město přinejmenším až do 11. stol. př . n .l obýváno Jebusity a okolo roku 1000 př. n. l. Jeruzalém padl do rukou Izraelitů pod vedením krále Davida a následně byl ustanoven hlavním městem izraelského království. Do Jeruzaléma byla údajně přenesena Archa úmluvy, takže se Jeruzalém stal nejen správním, ale také náboženským centrem. Davidův syn Šalamoun pak navíc ve městě zbudoval chrám, což pozici Jeruzaléma významně posílilo. Během následujících staletí se rozrostlo v město.

Od 20. století probíhá v okolí Jeruzaléma rozsáhlé zalesňování. Zejména takzvaný Jeruzalémský koridor západně od města je výrazně zalesněn. Procházejí tudy významné vodní toky, které mají často původ na rozvodí ležícím v prostoru Jeruzaléma jako potok Sorek.

Zhruba 60 km západně se nachází Tel Aviv a Středozemní moře a 36 km východně mrtvé moře, které je nejníže položenou vodní plochou na světě.

Délka hradeb je 4 018 km, průměrná výška činí 12 m. Součástí hradeb je 34 strážných věží a 8 bran, kterými se vstupuje do města. Na hradby je těsně napojena tvrz Davidova věž blízko Jaffské brány a také chrámová hora a část hory. Roku 1981 byly hradby spolu se Starým Městem zapsány organizací Unesco mezi světové památky.

Davidova věž je antická citadela umístěná poblíž Jaffské brány, vstupu do starého města jeruzalémského. Pevnost byla vybudována ve 2. století př.n.l.

  • Citadela obsahuje důležité archeologické naleziště, kde byly nalezeny předměty staré až 2700 let.
  • Památka je také oblíbeným místem pro konání výdělečných akcí, ukázek řemesel, koncertů, …
  • Muzeum v Davidově věži bylo otevřeno v roce 1989 jeruzalémskou nadací.

Muzeum se nachází v sérii komnat v původní citadele. K muzeu náleží také nádvoří s archeologickým nalezištěm s vykopávkami, starými až 2700 let, ukázka 4 000 leté jeruzalémské historie. Muzeum využívá různé mapy, video, projekce, hologramy, kresby a modely a v různých částech výstavy zobrazuje Jeruzalém pod vládou různých vládců.

Jaffská brána je jednou z hradeb starého města v Jeruzalémě

Průchod brány je zahnutý v pravém úhlu. Brána je natočena směrem k jaffské silnici, po níž poutníci přicházeli z přístavu v Jaffě. Postavena byla v roce 1538 sultánem Sulejmanem.

Chrámová hora je plošina o půdorysu nepravidelného čtyřúhelníku.

Vrchol hory je 743 m.n.m. Chrámová hora se nachází v jeruzalémském Starém Městě. Část západní stěny tvoří zeď nářků. Na vrcholu hory stojí kromě dvou největších, Skalního dómu a mešity Al- Aksá řada dalších menších staveb.

Ve skalním dómu jsou Šalamounovy stáje nacházející se v jihovýchodním rohu hory. Zlatá brána, Dvojitá brána na východní straně hory. Řetězový dóm se nachází východně od skalního dómu a byl postaven r. 1538 Muhammadem Bejem, guvernérem Jeruzaléma. Obsahuje mihráb, modlitební výklenek směřující k Mekce.

  • Fontána Al – Kas severně od mešity Al – Aksá postavena r. 709 slouží k rituálnímu umývání modlícím se lidem. Dnes je napájena z vodní sítě.
  • Kajtbájova fontána stojí západně od skalního domu, na snížené platformě, postavena jako dar egyptského sultána Kajtbáje r. 1487.

Na vrcholu každého z osmi schodišť vedoucích na nejvyšší platformu přímo ke skalnímu dómu stojí Arkády. Podle muslimské tradice jsou to váhy na kterých budou váženy duše na konci dní.

Zájezdy do Izraele ZDE