Severní Holandsko a město Naarden, stylová architektura

Naarden se nachází v provincii Noord – Holand ( Severní Holandsko ). Město je situované na dálnici A1 zhruba na poloviční cestě mezi Amsterdamem a Amesfoortem.

Naarden byl rybářskou a tržní osadou s přístavem raně středověkého založení a obdržel městská práva roku 1350.

Při španělské kolonizaci Nizozemí roku 1572 zde došlo ke krvavým bojům a vyvraždění asi 700 místních obyvatel, v dějepise nazývanému krvavé lázně v Naardenu. Poté, za vlády Viléma Oranžského, nizozemci vybudovali kolem města ( což je dnes místní část Naarden – Vesting 4 km východně od železniční stanice ) pevnost s typicky renesančním hvězdicovitým systémem, fortifikací, s dodnes téměř kompletně zachovalými hradbami, vodními příkopy a dvěma padacími mosty.

Mezi léty 1673 – 1915 mělo město dva přístavy – vojenský a obchodní. Historie města je vylíčena v expozici muzea v pevnosti Nederlands Vesting museu.

Uvnitř zmíněné pevnosti je dobře dochované historické město Naarden se dvěma branami ( Utrechtskou a Amsterdamskou ), radnicí ( Stadhuis ), zbrojnicí ( Arsenal ), starým větrným mlýnem ( Oud Molen ) , desítkami renesančních a barokních měšťanských domů a s gotickou budovou špitálu sv. Alžběty, vestavěnou do hradební zdi.

Původně katolický farní kostel sv. Víta je gotická trojlodní sloupová bazilika ze 14. a 15. století, s hranolovou věží. Před kostelem stojí bronzový pomník – socha Jana Amose Komenského od sochaře Vincence Makovského. Socha je identická se starším pomníkem v Uherském Hradišti.

V Naardenu našel učitel národů, poslední biskup jednoty bratrské, filozof a učenec Jan Amos Komenský ( 1592 – 1670 ), svůj asyl. Přijel sem z Amsterdamu, kde bydlel čtrnáct let od roku 1656.

Ke zdejšímu klášteru třetího řádu sv. Františka se sirotčincem na severozápadním okraji města náležel Valonský kostel, či spíše kaple, kterou vysvětil pastor Gotfried Hotton. Tam Jan Amos Komenský kázal a byl 22 listopadu 1670 pohřben.

V letech 1933 -1937 došlo k rekonstrukci kaple podle návrhu architekta prof. Ladislava Machoně a prof. Karla Štipla. Po stranách vchodu do kaple jsou do stěn vsazeny pamětní desky s nápisy, které připomínají návštěvu prezidenta Tomáše Garika Masaryka, podíl tělovýchovné jednoty Sokol na zřízení a údržbě památníku a dalších spolků či jednotlivců.

Dodnes je kaple přístupná v rámci musea Jana Amose Komenského, které ovšem vedou holanďané. Sezónní výstavy zde pořádá muzeum Jana Amose Komenského z Uherského Brodu.

Obdélný dvůr bývalého kláštera a sirotčince je upraven na jednoduchý park s trávníkem a s lavičkami v habrovém loubí na východní straně. V křížení parkových cest stojí na sloupku bronzová busta Jana Amose Komenského, zhotovená pražským sochařem Josefem Strachovským a dovezená koncem 19 století vlastenci z Čech.

Silueta města Naarden je vyobrazena i na české bankovce v hodnotě 200 kč s motivem Jana Amose Komenského.