Vítejte ve Francii. Historické město Orange stojí za návštěvu

Orange je francouzské město v departmentu Vaucluse na řece Eyques v údolí Rhony v jihovýchodní Francii.

Město Orange se nachází 21 km severně od Avignonu a čítá zhruba 30 000 obyvatel. Pro svou historickou hodnotu bylo město v roce 1981 zapsáno na seznam světového dědictví Unesco.

Roku 1713 připadlo Orange po Utrechtském míru Francii.

  • Velká francouzská revoluce je období dějin Francie mezi lety 1789 a 1799, tedy zhruba od svolání generálních stavů králem Ludvíkem 16 do uchopení moci Napoleonem Bonapartem.
  • V roce 1794 bylo v době revolučního běsnění v tomto městě popraveno na gilotině 32 jeptišek.  Důvodem rozsudku bylo odmítnutí přísahat na novou revoluční ústavu.

V centru města stojí římské divadlo z 1. století

Považuje se za nejlépe zachované na světě, protože se zde zachovala i budova scény ( scaena) , dlouhá 103 m a vysoká 38 m. Z ekonomických a statických důvodů bylo divadlo postaveno do svahu kopce. Za tímto účelem musely být některé chodby vyraženy přímo do skály.

Po pádu římské říše byla budova, jako většina autentických budov, využívána jako kamenolom. Během francouzské revoluce sloužily části divadla jako vězení, kde byly uvězněny nepřátelé revoluce.

Roku 1824 zde započaly restaurátorské práce a od roku 1869 je divadlo využíváno ke koncertům a divadelním představením.

V současnosti se do divadla vejde 7 000 diváků.

V římské době je však mohlo navštívit až 10 000 diváků. Z původního římského hlediště se zachovaly první tři řady sedadel pro diváky. Byly také zrestaurovány trosky 3,55 m vysoké sochy císaře Augusta , jejíž kopie zdobí stěnu jeviště.

Římský kamenný oblouk mylně označovaný jako vítězný, je také z doby císaře Augusta a byl podle nápisů postaven při založení města. Je 19 m široký a 18 m vysoký se třemi branami a zbytky bohaté sochařské výzdoby.

Další památky v Orange

  • Zříceniny římského gymnázia z 1. století ve starém městě se nacházejí severně od divadla.
  • Muzeum umění a historie stojí naproti římskému divadlu a vystavuje archeologické nálezy i obrazy a sochy.
  • Katedrála P. Marie Nazaretské z let 1083 – 1126 nacházející se v okolí divadla, je románská jednolodní stavba s věží, za náboženských válek silně poškozená a potom přestavěná.