Polský Krakov, více než 6 000 historických objektů

Krakov (polsky Kraków) je metropole Malopolského vojvodství v jižním Polsku.

Leží na řece Visle, v nejužším místě tzv. Krakovské brány, která spojuje Sandoměřskou kotlinu s Osvětimskou.

Podle legend pochází jméno města od jména knížete Kraka, který je v Polsku považován za Slovana. Velmi pravděpodobně však jména pochází od Keltů, kteří tuto oblast obývali, což je známo z archeologických nálezů a z římských pramenů.

Krakov je historická rezidence polských králů s hradem Wawel a katedrálou, sídlo starobylé university a arcibiskupství. Staré město s množstvím historických památek i parků je oblíbený cíl turistů a je zapsáno na seznam Světového dědictví Unesco.

Inspirace na prohlídku Krakova

Nejstarší část města se nachází na opevněném wawelském návrší. Bylo to jedno z nejdůležitějších opevnění v kmenovém knížectví Vislanů. To ovládla za vlády knížete Svatopluka Velkomoravská říše. První zmínka o Krakově (a to jako o důležitém obchodním hradišti) pochází z roku 966, kdy bylo město pod vládou českého knížete Boleslava prvního, pod přemyslovskou vládou zůstalo i za vlády Boleslava druhého.

Krakov se jako hlavní město v 15. a 16. století rozvíjelo jak v architektonickém, obchodním, řemeslnickém, kulturním tak i vědeckém směru. V roce 1364 zde byla založena universita. I když první skutečné university vznikly až ve středověku, kořeny univerzit jsou v antických školách typu akademie, lycea nebo rétorických škol.

Krakov je jedním z nejdůležitějších polských turistických center s cennými památkami z různých epoch. Více než 6 000 tisíc historických objektů je většinou soustředěno do současné čtvrti Staré město, která zahrnuje i historické části Staré město, Wawel a Kazimierz, z nichž každá měla vlastní hradby.

Wawel je nízký vrch v Krakově na levém břehu Visly, na němž stojí Královský hrad a katedrála sv. Stanislava a Václava. Královský hrad Wawel (Zamek Królewsky na Wawelu) je patrně nejstarší osídlení v Krakově od 11. století hrad a později sídlo polských králů, v současné době renesanční a barokní stavba z první poloviny 17. století, která v 19. století sloužla jako pevnost, za druhé světové války jako sídlo nacistického guvernéra a v současnosti muzeum.

V Krakově najdete mnoho kulturních institucí

Spousta divadel např. Teatr Groteska, Teatr Lodowy, Operetka Krakowska, Teatr Bagatela…

Dále se v Krakově nachází 28 muzeí včetně Národního muzea, které bylo zřízeno v roce 1879. Muzejní sbírky rostly díky Štědrým darům. Jejich součástí jsou díla z oboru malířství, grafiky, sochařství, užitého umění a řemesel a také sbírka mincí. Národní museum získalo nové výstavní prostory v historických budovách, včetně domovů zemřelých Krakovských umělců. V roce 1934 byla zahájena stavba nové moderní budovy muzea. Národní muzeum na adrese Aleja 3 Mája 1, má vedle hlavní budovy více poboček.

Biskupský palác Erasma Cioleka, Galerie polského umění v renesanční tržnici vlněných látek (Sukiennice), knihovna knížat Czartoryských, Středisko evropské kultury Europaeum, Museum Stanislawa Wyspiańského, Vila Karola Szymanowského Atma v Zakopaném, Museum Emmericha Hutten – Czapského, Dům Jósefa Mehoffera, Dům malíře Jana Matejka, dnes Národní museum a legendární kavárna Michalikova jeskyně.

Kavárna Michalikova jeskyně je společenské místo podobné restauraci, kde se podávají teplé i studené nápoje, ke kávě sladké zákusky, dorty, slané sendviče či zřídka i plnohodnotná jídla.

Ve starém městě se nachází Barbakán, opevněná pozdně gotická brána na severní straně města, nedaleko hlavního nádraží. Gotická kruhová stavba vznikla v letech 1498 a 1499. Jde o cihlovou stavbu se sedmi pozorovacími věžemi a 130 střílnami. Průměr stavby je 24,4 metry a zdi jsou tři metry silné.

Floriánská brána, je pozůstatek gotického opevnění starého města. Je jedinou zachovalou bránou z původních osmi bran. Byla vystavena na začátku 14. století a zvýšena koncem 15. století. Výšku má přes 34 metrů zdobená sochou svatého Floriána.

Floriánská ulice, 335 metrů dlouhá, která vznikla roku 1257, jak část tzv. Královské cesty, která vedla k Wawelu. Roku 1881 zde byla zprovozněna první koňská tramvaj a od roku 1901 první elektrická tramvaj. Dnešní ulice je pěší zónou. Nachází se zde četné patricijské domy. Nejstarší hotel ve městě U růží č. 14, nebo Farmaceutické muzeum Jagolonské univerzity, dům malíře Jana Matejka, dnes Národní museum.

K nejstarším kostelům Krakova patří kostel Svatého Ondřeje a klášter sester klarisek (ulice Grodzka č. 56). Jsou nejstaršími a nejhezčími románskými kostely v Polsku.

Collegium Maius – nejstarší část univerzit (ulice Jagelloňska č. 15) – je nejstarší univerzitní budovou v Polsku. V 15. století se univerzita úspěšně rozšiřovala a byly získány další budovy. Dnes slouží jako univerzitní muzeum.

Vybrat zájezd do Krakova